Các Dòng Gạo
> >
Dòng RS
Dòng RS

My phn loại mu gạo điện ANCOO dng RS c những đặc điểm như sức chứa cực cao, phản xạ cực nhanh v năng suất cao dễ dng. RS ...

Đọc thêm
Dòng RA
Dòng RA

Cc đặc tnh chnh của my phn loại gạo ANCOO dng RA l sức chứa cao, hiệu năng tốt v khả năng phn loại tốt. RA6 Phải RA6 Tri RA8 RA11 ...

Đọc thêm
Dòng RD
Dòng RD

Bộ CCD cao cấp với thuật ton độc nhất v khả năng loại bỏ chnh xc được trang bị vo thiết bị phn loại mu gạo ANCOO dng RD. Khả năng phn loại vả...

Đọc thêm
Dòng RD-C
Dòng RD-C

My phn loại mu gạo ANCOO dng RD-C được sử dụng cho nhiều chất liệu nng nghiệp khc nhau. Phạm vi phn loại bao gồm m, hạt lanh, gạo đồ (Sella), tch đậ...

Đọc thêm
Dòng RS-C
Dòng RS-C

My phn loại mu gạo ANCOO dng RS-C c những đặc tnh như sức chứa cực cao, phản xạ cực nhanh v năng suất cao dễ dng. N cn được trang bị my quay CCD độ...

Đọc thêm
Dòng R
Dòng R

Bộ CCD cao cấp với thuật ton độc nhất v khả năng loại bỏ chnh xc được trang bị vo thiết bị phn loại mu gạo ANCOO dng R. Khả năng phn loại vả...

Đọc thêm
Tổng số 1 Trang 6 ghi chép
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm