Các Dòng Trà
> >
Dòng TD
Dòng TD

My phn loại mu tr ANCOO dng TD c lợi thế về khả năng đa nhiệm, c khả năng xử l phn loại hnh dng, mu, v cấp độ cng lc. N cn c những tnh năng về chất ...

Đọc thêm
Máy Phân loại Màu Trà CCD T1
Máy Phân loại Màu Trà CCD T1

My phn loại mu tr ANCOO dng T1 c cc chức năng điều chỉnh nhỏ v khả năng lớn. Thiết kế của mỗi quy trnh ring biệt cho cc loại tr khc nhau trở nn tiện...

Đọc thêm
Máy Phân loại Màu Trà T+
Máy Phân loại Màu Trà T+

My Phn loại Mu tr ANCOO dng T+ c đặc điểm l knh rộng m khng bị chặn, c thể đạt được sức chứa lớn. T3+ ...

Đọc thêm
Máy Phân loại Màu trà SD
Máy Phân loại Màu trà SD

My phn loại mu tr ANCOO dng SD c đặc tnh phn loại chnh xc, sức chứa cao, hiệu suất tuyệt diệu v dễ dng phn loại với những lỗi kh tm. SD ...

Đọc thêm
Dòng TF
Dòng TF

My phn loại mu tr MEYER dng TF c lợi thế về khả năng đa nhiệm, c khả năng xử l phn loại hnh dng, mu, v cấp độ cng lc. N cn c những tnh năng về chất ...

Đọc thêm
Dòng TS
Dòng TS

My phn loại mu tr MEYER dng TS c lợi thế về khả năng đa nhiệm, c khả năng xử l phn loại hnh dng, mu, v cấp độ cng lc. N cn c những tnh năng về chất ...

Đọc thêm
Tổng số 1 Trang 6 ghi chép
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm