Các Dòng Lúa Mì
> >
Dòng RDW
Dòng RDW

My phn loại mu la mạch ANCOO dng RDW p dụng CCD tn tiến với thuật ton ring biệt cho phn loại la mạch để đạt độ chnh xc cao. RDW RS8W ...

Đọc thêm
Dòng RSW
Dòng RSW

My phn loại mu la mạch ANCOO dng RSW c sức chứa siu cao, phản ứng cực nhanh v hiệu năng cao dễ dng. N p dụng my quay CCD c 2048 điểm ảnh v điều khiển ...

Đọc thêm
Dòng RW
Dòng RW

Những đặc tnh chnh của my phn loại la mạch ANCOO dng RW l c thể giảm lượng tro, phn loại tốt v chọn lọc chnh xc đối với đốm vng v nấm mốc. R5W ...

Đọc thêm
Tổng số 1 Trang 3 ghi chép
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm